Thông tin về nạp và rút tiền

Miễn phí nạp tiền

Tiền giữ được lưu trữ trong các ngân hàng cấp 1

Xử lý nhanh chóng

 1 Ngày dành cho mục đích chỉ định và SuperTrader Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xử lý nếu sự chậm trễ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

* 2 SuperTrader Markets không tính phí khi rút tiền, tuy nhiên có thể có các khoản phí từ các ngân hàng sau đó sẽ được khấu trừ vào số tiền mà bạn sẽ nhận được.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc cổng livechat

Bảo mật quỹ của
khách hàng

Quỹ của khách hàng là ưu tiên hàng đầu đối với SuperTrader Markets. Các quỹ được giữ trong các ngân hàng cấp 1. Chúng tôi cũng sử dụng các tài khoản riêng biệt cho các khách hàng VFSC của chúng tôi.

Chúng tôi liên kết với Ngân hàng Quốc gia Úc (National Australia Bank – NAB)